Chat GPT tip (waar menigeen mogelijk niet bij stil staat)
Als een overheid ertoe besluit om ChatGPT te blokkeren, dan hebben deze gebruikers, al dan niet tijdelijk, geen toegang meer tot die chatbot. In Italië gebeurde dit al. Inwoners van Italië konden gedurende een maand geen gebruik maken van die chatbot.

Het is dus eigenlijk nog maar de vraag, of ook inwoners van Nederland nog gebruik kunnen blijven maken van ChatGPT.

Vandaar het volgende:


Bron

 
 
 

Heeft u een en ander aan ChatGPT gevraagd en deze chats enkel daar bewaard?


Of het nu om wat zakelijks of iets privé gaat: Maak een offline kopie van die chat(s).
Bijvoorbeeld in een tekstbestand.


Heeft u nog wat te vragen aan ChatGPT?


Stel het niet uit. En maak meteen een offline kopie. Het is een kwestie van aanwennen.Waarom u kopieën zou maken van chats met de chatbot ChatGPT?


Als (!) chatgpt, om welke reden dan ook, al dan niet tijdelijk, niet bereikbaar is, wanneer gewenst:

  • heeft u mogelijk voor niets tijd gestoken in het opdoen van inspiratie en dergelijke
  • dient e.e.a. wellicht opnieuw te worden uitgezocht. ChatGPT mag dan tijd besparen, maar  waardevolle chats kunnen toch tijd kosten. Die dan voor niets is besteed.

Overigens


Een website of social media platform kan natuurlijk ook om de een of andere reden tijdelijk of voorgoed niet (meer of deels) toegankelijk zijn. Maak ook van posts offline kopieën.
Maar ChatGPT is nu toch (nog) niet geblokkeerd?


Klopt. Natuurlijk wil ik hiermee geen paniek zaaien. Maar ik wou er alvast op attenderen. Voor het geval dat. Het is een kwestie van kleine aanwenning, om te voorkomen dat verkregen inspiratie onnodig verloren gaat. Want men weet maar nooit hoe lang zo’n blokkade zal duren.Gerelateerd:


https://www.bnr.nl/nieuws/technologie/10515019/autoriteit-persoonsgegevens-bezorgd-over-chatgpt

https://nos.nl/artikel/2478056-privacywaakhond-vraagt-opheldering-bij-maker-chatgpt-over-omgang-met-data